Biz Kimiz?

“DİJİTAL DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ."

Gerçek ve tüzel kişilere, KVKK ve Veri Güvenliği kapsamında danışmanlık vermek amacıyla alanında uzman kişiler tarafından kurulmuş bir danışmanlık şirketidir.

Dijital danışmanlık,  kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere, eğitimden idari ve teknik tedbirlere , veri envanterinin hazırlanmasından sözleşme ve aydınlatma metinlerinin hazırlanmasına kadar Kanun kapsamında belirtilen yükümlülükler ile uyulması gereken usul ve esaslar bakımından danışmanlık hizmeti vermektedir.

Uzman kadromuzla doğru,güvenilir ve etik ilkelere özen göstererek hizmet vermek ve danışanlarımızın bizleri tercih etmelerini sağlayan başarımızı sürdürülebilir kılmak

Devamı

30

Proje

10

Kişi

2

Ödül

Hizmetlerimiz

Verbis

Verbise kayıt işlemlerinin gerçekleşmesi.

Devamı

Teknik Danışmanlık

Kişisel verilerin dışarıya aktarılmasını, veri kaybını veya veri sızıntısını önlemeyi kapsayan güvenlik çözümleri sunulması.

Devamı

Veriyi Silme /Yok Etme/Anonim Hale Getirme

Silinecek, yok edilecek ve anonimleştirilecek verilerin tespiti, saklanması ve imhası aşamalarının hazırlanması.

Devamı

Eğitim

KVKK görev tanımlarının oluşturulması ve ilgili personele eğitim verilmesi.

Devamı

Hukuki Danışmanlık

Şirketin yapmış olduğu sözleşmelerin, anlaşmaların gözden geçirilerek KVKK’ ya uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca şirkete uygun politikaların hazırlanması açık rıza beyanları ve aydınlatma metinlerinin oluşturulması.

Devamı

Envanter Oluşturma

Kişisel veri işleme envanterinin oluşturulması.

Devamı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.(isim, soyisim, telefon numarası, adres…..)

Özel nitelikli kişisel veriler, işlenmeleri halinde ilgili kişilerin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olma riski taşıyan verilerdir. Bu nedenle, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.(Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı vb.)

Veri kayıt sistemi, kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bir dosyalama sistemi olarak nitelenebilecek veri kayıt sistemi elektronik ya da fiziki ortamda oluşturulabilir.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
  • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
  • Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.